W zespole siła! Razem z AJP!

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 12 kwietnia 2024 roku dotknęła wielka strata. Pożarem zostały zajęte dwa zabytkowe budynki uczelni przy ulicy Teatralnej, które przez najbliższe lata będą wyłączone z użytkowania. 

KS AZS AJP Gorzów jako sportowa część Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim solidaryzuje się z całą społecznością akademicką gorzowskiej uczelni. Ta trudna sytuacja dotknęła władze Uczelni, wszystkich pracowników, kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów i uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. 

Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć. W zespole siła! 


Szanowni Państwo, chcielibyśmy jak najszybciej powrócić do realizacji procesu kształcenia w kampusie przy ul. Teatralnej, dlatego każda Państwa wpłata będzie istotną ,,cegiełką”w realizacji tego celu! Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się z wielką prośbą do wszystkich osób, instytucji i przedsiębiorców o wsparcie w tym trudnym dla całej społeczności akademickiej czasie. 
Naszą Uczelnię dotknęła wielka strata – pożarem zajęte zostały dwa zabytkowe budynki przy ul. Teatralnej, które na najbliższe kilka lat zostaną wyłączone z użytkowania. Na przywrócenie ich do stanu sprzed pożaru Uczelnia będzie potrzebowała ogromnych nakładów finansowych. Wstępne oszacowania mówią nawet o dziesiątkach milionów złotych. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na odbudowę budynków nr 1 (Rektorat i Wydział Humanistyczny) i 2 (pomieszczeń administracyjnych, sal dydaktycznych). Ponadto, podczas pożaru i akcji ratowniczej zniszczeniu uległy znajdujące się w pomieszczeniach: część dokumentacji, sprzęt elektroniczny, meble, pomoce dydaktyczne i inne.

 

LINK DO ZBIÓRKI DLA AJP

Designed with by jakubskowronski.com