Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich i
zasady obowiązujące przedstawicieli mediów w sezonie 2022/2023

 

1) Akredytacja jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie. O utracie akredytacji należy natychmiast poinformować klub za pośrednictwem media managera.

 

2) Akredytacja dotyczy wszystkich spotkań w sezonie 2022/2023, których organizatorem jest PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

3) Akredytację należy okazywać ochronie w okolicach parkietu. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i organizatorów.

 

4) Akredytacja nie upoważnia do wejścia na parkiet zarówno przed, jak i po spotkaniu.

 

5) Dziennikarze w swoich materiałach zobowiązani są do używania aktualnego herbu Klubu, bieżących zdjęć zawodniczek,  sztabu szkoleniowego oraz używania pełnej nazwy klubu PolskaStrefaInwestycji ENEA Gorzów (EBLK) oraz InvestInTheWest Enea Gorzów (EuroCup Women).

 

6) Przedstawicieli mediów obowiązują zasady etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania wobec innych uczestników meczu. Stanowczo zakazane jest:

  1. Ingerowanie w zachowanie zawodników, trenerów i sędziów.
  2. Zmuszanie zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi poza konferencją prasową lub w przypadku odmowy odpowiedzi.
  3. Wchodzenie do szatni zespołów lub sędziów.
  4. Głośne komentowanie zachowań lub wypowiedzi zawodników, trenerów lub sędziów.
  5. Zbieranie autografów i pozowanie do zdjęć z zawodnikami lub trenerami. 
  6. Używanie dyktafonów i kamer poza konferencja prasową bez zgody nagrywanych osób.
  7. Kibicowanie zespołom, oklaskiwanie akcji lub wyrażanie emocji podczas lub po meczu, o charakterze odbiegającym od elementów wykonywanej pracy dziennikarskiej.
  8. Noszenia koszulek, szalików lub innych elementów identyfikacji z klubami.

7)  Przedstawiciel mediów podporządkuje się do wytycznych FIBA EuroCup, PZKosz, EBLK oraz klubu dotyczących przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych. 

 

9) Fotografowie zajmują miejsca za koszem, maksymalnie cztery osoby po każdej stronie kosza. Dozwolone jest poruszanie się po obiekcie, jednak obowiązuje całkowity zakaz wejścia na parkiet oraz zasłanianie band reklamowych LED. Strefa pracy FOTO w hali jest za bandami reklamowymi LED oraz bandami statycznymi za linią końcową boiska. 

 

10) KS AZS AJP Gorzów udostępni bezpłatnie wszystkim zainteresowanym redakcją zdjęcia z spotkań EBLK i EuroCup Women. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.azsajpgorzow.pl będą stanowiły materiał prasowy do wykorzystania przez przedstawicieli mediów w formie, jaka zostaje udostępniona z zachowaniem podpisu (fot. autor/www.azsajpgorzow.pl) 

 

11) Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trybunie prasowej i innych dostępnych dla mediów miejscach.

 

12) Klub ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

 

14) Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna i regulamin pracy mediów w trakcie sezonu 2022/2023 może być aktualizowany w oparciu o zalecenia i wytyczne m.in Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czy PZKosz.

 

15) Regulamin pracy MEDIA/FOTO może być aktualizowany zgodnie z aktualnym wytycznymi FIBA EuroCup, PZKosz, EBLK oraz klubu. Wszystkie wywiady w formie VIDEO należy nagrywać na tle ścianki sponsorskiej/medialnej. 

 

16) Akredytacji nie mogą uzyskać osoby, które pracują dla zakładów bukmacherskich. 

Designed with by jakubskowronski.com