Walne Zebranie Sprawozdawcze KS AZS AJP Gorzów

Walne Zebranie Sprawozdawcze KS AZS AJP
3 października 2023 (wtorek) o godz. 15.00,
drugi termin godz. 15.15
sala konferencyjna KS AZS AJP
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

 

Porządek obrad


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego Walnego zebrania.
3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdanie z działalności klubu KS AZS AJP w roku 2022
w celu udzielenia absolutorium zarządowi.
A) sprawozdanie prezesa klubu
B) opinia komisji rewizyjnej
C) sprawozdanie sądu koleżeńskiego
D) sprawozdanie trenera koszykówki
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie walnego zebrania

Designed with by jakubskowronski.com